PLUSMARKT Sponsoractie

De actie loopt tot en met 17 mei a.s.!

Volle spaarboekjes maar ook losse zegels kun je inleveren bij Theo Manders Ceresstraat 29 in Asten of bij hem (c.q. zijn drie dochters) tijdens de trainingsavonden in de sporthal.

PR Niobe
03/05/2015