Algemene Ledenvergadering 17/02/2020

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 17 februari 2020 Jan van Hoek om 19:30 uur.

- Opening vergadering, vaststellen agenda, ingekomen stukken en mededelingen
- Notulen Algemene Ledenvergadering  21/02/2019 *)
- Jaarverslag Bestuur over 2019 *)
- Jaarstukken 2019 Financieel *)
- Verslag Financiële Commissie *), vaststellen Jaarstukken en decharge Bestuur
- Benoeming leden Financiële Commissie en Bestuur
- Competitie 2020 – 2021 – Hoe verder?
- Pauze
- Rondvraag
- Sluiting van de vergadering

De met *) gemerkte stukken kunnen door leden per mail bij de penningmeester worden opgevraagd.

Met vriendelijke groet,
Jos Schlangen
04/02/2020