Sporthal De Schop en Corona

Graag jullie aandacht:

Via https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden/ kan je zien welke richtlijnen er gelden voor handbalwedstrijden.
Op deze pagina wordt ook verwezen naar een Excel bestand waarin verenigingen hun specifieke richtlijnen kunnen opnemen.

Van De Schop hebben wij bericht gekregen voor het gebruik van de sporthal:

- De routing in het gebouw is ingericht als 1 richting,
- Bij binnenkomst staat desinfectie klaar voor je handen,
- 2 Kleedlokalen (thuisclub en gasten) zijn geopend als doorgang naar de sporthal en bedoeld om schoenen te wisselen,
- Kom in sportkleding en niet meer dan 10 minuten voor aanvang,
- De kleedlokalen zijn geen doorgang terug naar de gang, i.v.m. 1 richting,
- De sporthal wordt verlaten via de dubbele (nood)deuren in de sporthal,
- Toiletten in de kleedruimte zijn toegankelijk, douchen is helaas nog niet mogelijk,
- Scheidsrechters kunnen wel gebruik maken van de 2 aparte kleedkamers (douchen toegestaan),
- Teambespreking op het speelveld houden, niet in de kleedkamer,
- Wedstrijden zijn toegankelijk voor publiek, op beide tribunes is plaats voor maximaal 22 personen,
- Aan onze gastteams het verzoek om het aantal supporters te beperken tot 7 personen,
- Publiek/supporters hoeven zich niet vooraf te melden (ook geen registratie),
- Wel van toepassing: in de smalle gang naar de tribunes is 1 persoon toegestaan, dus mogelijk even wachten,
- Warmlopen kan (als er meerdere wedstrijden zijn) rechtsachter in de hal, ruimte is wel beperkt omdat beide tribunes worden gebruikt,
- Aan de kant van de kleedkamers zijn uitsluitend toegestaan: de teams / coaches / tijdwaarnemer(s) / officials. Verder niemand!
- TapgAsten (kantine) is tijdens openingstijden toegankelijk via het terras.
Bij bovengenoemde punten dient de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen.

Net als bij De Sprint hanteren wij de volgende richtlijn bij uitwedstrijden (conform het advies van het RIVM).
Alle inzittende boven 12 jaar dienen een mondkapje te dragen, tenzij men gezamenlijk en unaniem overeenkomt daarvan af te zien. Is er één inzittende (incl. de chauffeur) of ouder van een jeugdlid die graag heeft dat men een mondkapje draagt, draagt iedereen (ouder dan 12), zonder uitzondering, het mondkapje.
Neem dus bij een uitwedstrijd altijd een mondkapje mee, dan ben je goed voorbereid.

Volgens de gemeente voldoet sporthal De Schop aan de door Corona verstrengde norm inz. de luchtkwaliteit.

Even een herinnering:
Check hier https://www.niobe.eu/index.php/competitie wanneer Niobe op je rekent als tijdwaarnemer / scheidsrechter.
Kan je niet: regel dat iemand anders je klusje overneemt en geef dit door aan Oele.

Wij hopen dat we, met deze regels, toch een sportief handbalseizoen tegemoet kunnen zien.

Jos en Oele
17/09/2020