Kanaalderby 18 november in De Schop

Woensdagavond 18 november speelt ons Dames I team tegen Someren DS1 in de 1e ronde om de Beker voor Dames Senioren (Regio Brabant).
Handbal Someren stuurt hun beste team naar Asten om zoveel mogelijk het risico van verlies uit te sluiten.

Wij gaan ons vaandelteam dus aanmoedigen met een "gele" tribune om zo onze dames een hart onder de riem te steken en hen naar de overwinning te helpen.

De wedstrijd begint om 20:00 uur.
Kom allemaal!

Jos Schlangen
(Voorzitter HV Niobe)
09/11/2015

Een veilig sportklimaat

Het Bestuur vindt het van het grootste belang dat alle leden op een veilige en prettige wijze de handbalsport kunnen beoefenen.

Naast Elke Janssen-Olivier, al vele jaren onze Vertrouwenscontactpersoon, hebben wij binnen Niobe de VOG verplicht gesteld voor alle trainers en coaches alsmede voor iedereen die lid is van (of direct betrokken bij) een commissie welke evenementen organiseert voor leden tot 18 jaar. 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging.
Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis) vindt je meer informatie alsook antwoorden op veelgestelde vragen.
In "Niobe en de VOG" hebben wij de uitgangspunten en de procedure beschreven.

Het verplicht stellen van een VOG geeft Niobe meer zekerheid over het verleden van bijv. (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. Dit vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen.

Wij willen benadrukken dat alle leden – ongeacht of zij door het Bestuur zijn aangewezen voor de VOG – zich dienen te gedragen in overeenstemming met de Gedragsregels zoals die door het NOC*NSF zijn opgesteld. 

Als Bestuur hebben wij onze Penningmeester aangewezen als VOG-Contactpersoon en bij vragen kun je hem altijd bellen of mailen.

Namens het Bestuur
Jos Schlangen
(Voorzitter HV Niobe)

 

Oh, en voor ik het vergeet:
Alcohol en Drugs zijn niet toegestaan voor (en tijdens de training). Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de competitie wedstrijden.
Het Bestuur van Niobe zal hierbij een zero-tolerancebeleid hanteren.

 

Resultaat:
Trots kan ik in dit stukje schrijven dat alle 33 door het Bestuur aangewezen leden - incl. de penningmeester en ik zelf - de VOG (voorzien van het "geen bezwaar") hebben ingeleverd.
Een score van 100%!

Persbericht september 2014
Artikel NHV september 2014

Seizoensopening 2015 - 2016

Op maandag 19 oktober 2015 zal het seizoen weer geopend worden. Voorgaande jaren is dit geweest bij Friends en Brownies en Downies. Dit jaar is Markt 8 aan de beurt.
De avond zal vanaf half 6 starten en de BBQ zal starten om half 7. 

Aanmelden voor de BBQ is verplicht!

Maandag 19 Oktober om half 6 inloop
Aanvang BBQ half 7
Markt 8 te Asten
05/10/2015

Start seizoen 2015 - 2016

Sinds 2 jaar hebben we aan het begin van het nieuwe seizoen een leuke openingsdag bij een van onze sponsoren.
Het eerste jaar was bij Friends en vorig jaar bij Brownies en Downies. Beide keren vonden wij het erg geslaagd.

Dit jaar is Markt 8, sponsor van Dames 1, aan de beurt. En wel op maandag 19 oktober.
De avond begint vanaf half 6. Om 7 uur gaan we beginnen met de bbq. Afhankelijk van het weer is het binnen of buiten.
Dus neem ook warme kleding mee. Het eten wordt natuurlijk weer verzorgd door de sponsor.
De drankjes zijn voor eigen rekening.
 
Graag voor 12 oktober aangeven of je aanwezig bent of niet. Dit kan je sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Wij hebben er zin in! Jullie ook? Meld je snel aan dan maken we er weer een mooie avond van en een super seizoen!

De PR Commissie
03/10/2015

NIOBE in de spotlight

HV NIOBE op de frontpage van het NHV.

Een club "op de weg terug"! Lees ons verhaal.

Jos Schlangen
(Voorzitter HV Niobe)
11/09/2015

Vertrouwenscontactpersoon


Elke Janssen-Olivier


Naast alle positieve kanten heeft sporten ook een keerzijde. Hierbij kun je denken aan afwijkingen van regels, normen en waarden van de sport. Afwijkingen die kernwaarden als respect, vriendschap en fairplay aantasten (NOC*NSF).

Handbalvereniging Niobe heeft deze kernwaarden hoog in het vaandel staan.

Om deze na te kunnen leven is een veilige omgeving de voorwaarde. Ondanks deze kernwaarden zou het kunnen zijn dat een ongewenste situatie ontstaat. Daarom heeft Niobe sinds het seizoen 2012-2013 een vertrouwenscontactpersoon (Elke Janssen-Olivier).

Een vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen voor een leuke en veilige omgang tussen alle leden van handbalvereniging Niobe.
Als er twijfels zijn over de manier van omgang binnen het team of de club, kan er contact op worden genomen met de vertrouwenscontactpersoon. Te denken valt aan vragen op het gebied van pesten, discriminatie, geweld, seksuele intimidatie en/of grensoverschrijdend gedrag. Ook met een onprettig gevoel binnen een team, problemen in de omgang met een ander lid van handbalvereniging Niobe, het gevoel er niet bij te horen etc. kan er contact worden gezocht met  de vertrouwenscontactpersoon.

Ouders kunnen eveneens contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon op het moment dat er zorgen zijn over de omgang met hun kind binnen het team of de vereniging. Daarnaast kunnen trainers en/of coaches informatie bij de vertrouwenscontactpersoon inwinnen als er twijfels zijn over de aanpak van een lid of een team in de rol van zijn/haar functie als trainer en/of coach.

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Dus de vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die spelen voordat een probleem zich voordoet. Vragen, die niet gemakkelijk gesteld worden of die door een ander lid van de vereniging niet serieus worden genomen, kunnen uiteraard ook aan de vertrouwenscontactpersoon gesteld worden.

Probeer situaties snel te melden, erover te praten en te zorgen dat het (vroegtijdig) stopt, zodat een ongewenste situatie niet verergert en wellicht voorkomen kan worden. Dit geldt voor spelers, trainers, coaches, ouders, overige leden en andere betrokken personen.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor voor de vragen, klachten en/of problemen die er zijn. Indien nodig zal samen naar een oplossing gezocht worden. Hierbij is doorverwijzing naar de hulpverlening mogelijk.

De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat niemand van de gesprekken op de hoogte wordt gesteld. Soms is het echter noodzakelijk andere personen bij een vraag, een klacht of een probleem te betrekken. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van diegene die de vertrouwenscontactpersoon in vertrouwen heeft genomen.

Mocht je contact willen met Elke, dan kun je mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bellen naar 0641 065 319.
Je mag haar natuurlijk ook altijd aanspreken in de sporthal.

_________________________
Elke studeerde Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is nu docent aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek.