Algemene Ledenvergadering 2016

De ALV is op donderdag 31 maart 2016 in Café Zaal Jan van Hoek, aanvang 20:00 uur.

Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging met de agenda voor onze vergadering ontvangen.

Het Bestuur
22/03/2016

Heren 1 en de Brabantse Beker

De heren Niobe is een ronde verder in de strijd om de beker. De volgende wedstrijd is op dinsdag 2 februari. Wedstrijd begint om 21:00 uur
Uiteraard willen de heren deze pot winnen, maar daarbij kunnen we wel wat aanmoediging gebruiken.
 
We spelen tegen VHC in Valkenswaard. Zij spelen 1e klas, maar daar laten wij ons niet door beïnvloeden!
Ga mee en moedig ons team aan!
 
De PR van Niobe
16/01/2016

Niobe en de VOG

NIOBE en de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Onze uitgangspunten:

1.       Je bent als trainer/coach of verzorger zelfstandig verantwoordelijk voor leden tot 18 jaar.

2.       Ben je zelf minderjarig en werk je zelfstandig dan is een VOG verplicht.

3.       Een VOG is niet verplicht voor minderjarigen die onder verantwoordelijkheid werken van een Senior.

4.       18 Jaar en ouder = VOG verplicht.

Geen wet van "Meden en Perzen" doch wel de leidraad. Het Bestuur beslist over elke individuele situatie.

Procedure:

1.       Nadat het Bestuur besloten heeft dat de functie die je vervult valt onder de verplichting een VOG in te leveren zal onze Penningmeester contact met je opnemen.

2.       De Penningmeester regelt de aanvraag digitaal en de vrijwilliger krijgt een e-mail om de aanvraag definitief te maken middels DigiD.

3.       Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG en overhandigt deze aan de Penningmeester.

4.       Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een VOG.

Kort samengevat:

1.       Krijg je de VOG dan wordt deze persoonlijk naar je privé adres gezonden. Gaarne het origineel aan onze Penningmeester geven (indien gewenst krijg je van hem een digitale kopie).

2.       Zijn er problemen: de Dienst Justis zal contact met je opnemen.
Je hebt dan de mogelijkheid je eigen zienswijze betreffende de vragen kenbaar te maken waarna er een definitieve beslissing door de Dienst Justis wordt genomen. Uiteraard heb je daarna altijd het recht naar de Rechter te stappen.
Hier staat onze Penningmeester volledig buiten en wordt hierover ook niet geïnformeerd.

Wel VOG:     geef het origineel aan de Penningmeester.
Geen VOG:  neem contact op met de Penningmeester.

Het spreekt voor zich dat als onze Penningmeester na 8 weken nog geen VOG heeft ontvangen, hij vragen gaat stellen.

*) De onderdelen die op het aanvraagformulier worden aangevinkt zijn in overleg tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het NOC*NSF vastgesteld.

De betrokkenheid van al onze leden met Niobe geeft ons de verwachting dat – indien gevraagd – iedereen meewerkt aan het verkrijgen van de VOG.

Met sportieve groet,
Bestuur HV NIOBE

Kanaalderby 18 november in De Schop

Woensdagavond 18 november speelt ons Dames I team tegen Someren DS1 in de 1e ronde om de Beker voor Dames Senioren (Regio Brabant).
Handbal Someren stuurt hun beste team naar Asten om zoveel mogelijk het risico van verlies uit te sluiten.

Wij gaan ons vaandelteam dus aanmoedigen met een "gele" tribune om zo onze dames een hart onder de riem te steken en hen naar de overwinning te helpen.

De wedstrijd begint om 20:00 uur.
Kom allemaal!

Jos Schlangen
(Voorzitter HV Niobe)
09/11/2015

Een veilig sportklimaat

Het Bestuur vindt het van het grootste belang dat alle leden op een veilige en prettige wijze de handbalsport kunnen beoefenen.

Naast Elke Janssen-Olivier, al vele jaren onze Vertrouwenscontactpersoon, hebben wij binnen Niobe de VOG verplicht gesteld voor alle trainers en coaches alsmede voor iedereen die lid is van (of direct betrokken bij) een commissie welke evenementen organiseert voor leden tot 18 jaar. 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging.
Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis) vindt je meer informatie alsook antwoorden op veelgestelde vragen.
In "Niobe en de VOG" hebben wij de uitgangspunten en de procedure beschreven.

Het verplicht stellen van een VOG geeft Niobe meer zekerheid over het verleden van bijv. (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. Dit vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen.

Wij willen benadrukken dat alle leden – ongeacht of zij door het Bestuur zijn aangewezen voor de VOG – zich dienen te gedragen in overeenstemming met de Gedragsregels zoals die door het NOC*NSF zijn opgesteld. 

Als Bestuur hebben wij onze Penningmeester aangewezen als VOG-Contactpersoon en bij vragen kun je hem altijd bellen of mailen.

Namens het Bestuur
Jos Schlangen
(Voorzitter HV Niobe)

 

Oh, en voor ik het vergeet:
Alcohol en Drugs zijn niet toegestaan voor (en tijdens de training). Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de competitie wedstrijden.
Het Bestuur van Niobe zal hierbij een zero-tolerancebeleid hanteren.

 

Resultaat:
Trots kan ik in dit stukje schrijven dat alle 33 door het Bestuur aangewezen leden - incl. de penningmeester en ik zelf - de VOG (voorzien van het "geen bezwaar") hebben ingeleverd.
Een score van 100%!

Persbericht september 2014
Artikel NHV september 2014