BBQ 1e Pinksterdag 2015

achterkant

Geniet mee met deze geweldige BBQ. Aanmelden kan HIER.

Meldt je aan, boek het bedrag over naar NL87 RABO 0103 6702 46 t.n.v. HV Niobe
(graag even namen vermelden) en wij zijn met veel plezier jullie gastheer.

Het BBQ-Team
04/05/2015

PLUSMARKT Sponsoractie

De actie loopt tot en met 17 mei a.s.!

Volle spaarboekjes maar ook losse zegels kun je inleveren bij Theo Manders Ceresstraat 29 in Asten of bij hem (c.q. zijn drie dochters) tijdens de trainingsavonden in de sporthal.

PR Niobe
03/05/2015

Commissies

Technische Commissie  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

PR Commissie  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Downloads / Kosten declareren

Downloads:

 

Heb je voor Niobe kosten gemaakt?
(vooraf even klankborden voorkomt uiteraard misverstanden)

Maak een foto van het bonnetje en stuur deze als bijlage van een MAIL aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
In de mail uiteraard motivatie / toelichting en de laatste 3 cijfers van het bankrekeningnummer waar ik het bedrag naar toe moet sturen.

Op WhatApps met een declaratie/factuur volgt GEEN vergoeding!

Heb ik geen goede combinatie van naam + 3 laatste cijfers krijg je van mij wel een mailtje met de vraag om het IBAN nummer door te geven.

Zijn het veel bonnetjes (bijv. i.v.m. het Pinkstertoernooi / Kamp) gebruik dan het declaratieformulier.

De regel, dat de kosten binnen 1 maand nadat deze zijn gemaakt gedeclareerd moeten worden, blijft uiteraard staan.

Oele van Dishoeck
(Penningmeester HV Niobe)

 

Contributie

Contributie seizoen 2019 - 2020

 Senioren  19 jaar en ouder    €  224,00
 A-Jeugd 17 en 18 jaar    €  156,00
 B-Jeugd 15 en 16 jaar    €  156,00
 C-Jeugd 13 en 14 jaar    €  104,00
 D-Jeugd 11 en 12 jaar    €  104,00
 E-Jeugd 9 en 10 jaar    €  104,00
 F-Jeugd 6, 7 en 8 jaar    €  104,00

Voor de bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd op 31 december van het lopende verenigingsjaar.

De contributie wordt middels automatische incasso geïnd:
2 mogelijkheden:
- in vier gelijke termijnen op de eerste werkdag van de maanden september, november, februari en april
- éénmalig de jaarcontributie in september.

Bij vragen over de contributie aarzel niet en neem contact op met onze penningmeester.

Oele van Dishoeck
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Julianastraat 34
5721 GL Asten

Bestuur

Wij zijn altijd bereikbaar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voorzitter
Jos Schlangen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Penningmeester
Oele van Dishoeck
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Algemene informatie

Handbalvereniging NIOBE is opgericht op 13 mei 1975 en is officieel gevestigd:
Julianastraat 34
5721 GL  Asten

Kamer van Koophandel: 40236013
Bankrelatie: Rabobank Peelland Zuid
IBAN: NL87 RABO 0103 6702 46
BIC RABO: RABONL2U

HV Niobe speelt in Sportcomplex De Schop in Asten
Lienderweg 66
5721 CN  Asten
0493 692 438