Een veilig sportklimaat

Het Bestuur vindt het van het grootste belang dat alle leden op een veilige en prettige wijze de handbalsport kunnen beoefenen.

Naast Elke Janssen-Olivier, al vele jaren onze Vertrouwenscontactpersoon, hebben wij binnen Niobe de VOG verplicht gesteld voor alle trainers en coaches alsmede voor iedereen die lid is van (of direct betrokken bij) een commissie welke evenementen organiseert voor leden tot 18 jaar. 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging.
Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dienst Justis) vindt je meer informatie alsook antwoorden op veelgestelde vragen.
In "Niobe en de VOG" hebben wij de uitgangspunten en de procedure beschreven.

Het verplicht stellen van een VOG geeft Niobe meer zekerheid over het verleden van bijv. (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. Dit vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen.

Wij willen benadrukken dat alle leden – ongeacht of zij door het Bestuur zijn aangewezen voor de VOG – zich dienen te gedragen in overeenstemming met de Gedragsregels zoals die door het NOC*NSF zijn opgesteld. 

Als Bestuur hebben wij onze Penningmeester aangewezen als VOG-Contactpersoon en bij vragen kun je hem altijd bellen of mailen.

Namens het Bestuur
Jos Schlangen
(Voorzitter HV Niobe)

 

Oh, en voor ik het vergeet:
Alcohol en Drugs zijn niet toegestaan voor (en tijdens de training). Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de competitie wedstrijden.
Het Bestuur van Niobe zal hierbij een zero-tolerancebeleid hanteren.

 

Resultaat:
Trots kan ik in dit stukje schrijven dat alle 33 door het Bestuur aangewezen leden - incl. de penningmeester en ik zelf - de VOG (voorzien van het "geen bezwaar") hebben ingeleverd.
Een score van 100%!

Persbericht september 2014
Artikel NHV september 2014