Vertrouwenscontactpersoon


Elke Janssen-Olivier


Naast alle positieve kanten heeft sporten ook een keerzijde. Hierbij kun je denken aan afwijkingen van regels, normen en waarden van de sport. Afwijkingen die kernwaarden als respect, vriendschap en fairplay aantasten (NOC*NSF).

Handbalvereniging Niobe heeft deze kernwaarden hoog in het vaandel staan.

Om deze na te kunnen leven is een veilige omgeving de voorwaarde. Ondanks deze kernwaarden zou het kunnen zijn dat een ongewenste situatie ontstaat. Daarom heeft Niobe sinds het seizoen 2012-2013 een vertrouwenscontactpersoon (Elke Janssen-Olivier).

Een vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen voor een leuke en veilige omgang tussen alle leden van handbalvereniging Niobe.
Als er twijfels zijn over de manier van omgang binnen het team of de club, kan er contact op worden genomen met de vertrouwenscontactpersoon. Te denken valt aan vragen op het gebied van pesten, discriminatie, geweld, seksuele intimidatie en/of grensoverschrijdend gedrag. Ook met een onprettig gevoel binnen een team, problemen in de omgang met een ander lid van handbalvereniging Niobe, het gevoel er niet bij te horen etc. kan er contact worden gezocht met  de vertrouwenscontactpersoon.

Ouders kunnen eveneens contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon op het moment dat er zorgen zijn over de omgang met hun kind binnen het team of de vereniging. Daarnaast kunnen trainers en/of coaches informatie bij de vertrouwenscontactpersoon inwinnen als er twijfels zijn over de aanpak van een lid of een team in de rol van zijn/haar functie als trainer en/of coach.

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Dus de vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die spelen voordat een probleem zich voordoet. Vragen, die niet gemakkelijk gesteld worden of die door een ander lid van de vereniging niet serieus worden genomen, kunnen uiteraard ook aan de vertrouwenscontactpersoon gesteld worden.

Probeer situaties snel te melden, erover te praten en te zorgen dat het (vroegtijdig) stopt, zodat een ongewenste situatie niet verergert en wellicht voorkomen kan worden. Dit geldt voor spelers, trainers, coaches, ouders, overige leden en andere betrokken personen.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor voor de vragen, klachten en/of problemen die er zijn. Indien nodig zal samen naar een oplossing gezocht worden. Hierbij is doorverwijzing naar de hulpverlening mogelijk.

De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat niemand van de gesprekken op de hoogte wordt gesteld. Soms is het echter noodzakelijk andere personen bij een vraag, een klacht of een probleem te betrekken. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van diegene die de vertrouwenscontactpersoon in vertrouwen heeft genomen.

Mocht je contact willen met Elke, dan kun je mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bellen naar 0641 065 319.
Je mag haar natuurlijk ook altijd aanspreken in de sporthal.

_________________________
Elke studeerde Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is nu docent aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek.